Είστε εδώ

Σερέφας Σάκης, «Δύο ποιήματα. Φρενίτις», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 45