Είστε εδώ

Αρβανιτάκης Αλέξης, «Η παγίδα», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 41-44