Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «Τρία ποιήματα. [Αυτός που ακουμπά τ' αυτί στη γη]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 31