Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «Τρία ποιήματα. [Καβάλα σ' ένα κουνιστό αλογάκι]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 31