Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Δύο ποιήματα. Πρότυπο κέντρο αδυνατίσματος ο Άγιος Σάββας», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 32