Είστε εδώ

Χιόνης Αργύρης, «Τρία ποιήματα. [Γράφω τα ποιήματά μου]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 31