Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ο κτήτωρ», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 28-30