Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Γεια σας», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 3-4