Είστε εδώ

Κάσδαγλης Νίκος, «Μαρμαράς, Παρασκευή, 27-3-87», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 5-10