Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Ιωάννου]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 3