Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του Ελληνικού Μουσείου Φωτογραφίας», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 121