Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. Εγκαίνια του Ελληνικού Μουσείου Φωτογραφίας », Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 121