Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. 2.300», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 121