Είστε εδώ

Το Τραμ, «Σκαλωμαρία. 13ο Φεστιβάλ Βιβλίου», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 120-121