Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Σκαλωμαρία. Κραυγή μεγάλη εν Σκαλωμαρία», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 117