Είστε εδώ

Αντωνακόπουλος Λεωνίδας, «Στάσεις. Φωτογραφία. Έκδοση Ελληνικού Μουσείου Φωτογραφίας. Helmut Obers… Remake it, remodel it», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 116