Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σκαλωμαρία. Τραγούδια Προς έκθλιψιν», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 117-119