Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις. Εγχειρίδιο», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 114