Είστε εδώ

Χαριζάνης Γιώργος, «Στάσεις. Παρουσίαση. Νίκος Καρατζάς», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 115-116