Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πλανόδιος πωλητής: από το λεύκωμα Επαγγέλματα που χάνονται]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 114