Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Λεύκωμα. Απόστολου Χαρίση Επαγγέλματα που χάνονται, Εκδόσεις Μπάυρον, Αθήνα 1985», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 113-114