Είστε εδώ

Τηλε-μάχος, «Στάσεις. Τηλεόραση. Ενημερωτικός Λόγος: και τα μυαλά στα... κάγκελα!», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 112-113