Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Ποίηση. Γιάννη Καρατζόγλου Αποσβέσεις. Ποιήματα 1965-1986. Εκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 104», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 101-103