Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κλείτος Κύρου]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 97