Είστε εδώ

Δαββέτας Νίκος, «Στάσεις. Ποίηση. Στα ορεινά καταφύγια τ' ουρανού», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 104-105