Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος,Κορδομενίδης Γιώργος, «Στάσεις. Μια συνομιλία του Κλείτου Κύρου με τον Γ. Κορδομενίδη», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 97-100