Είστε εδώ

Παπαϊωάννου Θόδωρος, «Δύο ώρες από μια νύχτα», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 77-80