Είστε εδώ

Αντωνακόπουλος Λεωνίδας, «Ελληνικό Μουσείο Φωτογραφίας/Hellenic Museum of Photography Thessaloniki. (Άλλη) Μια φιλόδοξη καλλιτεχνική τροχιά στη Θεσσαλονίκη», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 81-96