Είστε εδώ

Καπατζάς Γιάννης, «Eduard Ka-Spel: Είμαι ένας παράξενος τύπος», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 69-76