Είστε εδώ

Céline Louis-Ferdinand, «Μια συνέντευξη», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 43-48