Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Κιλεσσόπουλος [Άτιτλο]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 49