Είστε εδώ

Κασίμης Κυριάκος, «Λουί-Φερντινάν Σελίν. Μια συνέντευξη. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 43