Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Λουί-Φερντινάν Σελίν]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 42