Είστε εδώ

Karacaoğlan, «Σκόρπια ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 40-41