Είστε εδώ

Karacaoğlan, «[Μάτια μου, ας έφευγα απ' τον τόπο μου γελώντας]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 39-40