Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Ερωτικά ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 21-22