Είστε εδώ

Ρικούδης Στέφανος, «Ο καημένος ο Δημήτριος», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 19-20