Είστε εδώ

Δαββέτας Νίκος, «Άγιες μέρες», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 23-24