Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Ο τεντυμπόυς», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 16-17