Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «Ως φωνή υδάτων», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 18