Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Η ένεση», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 15-16