Είστε εδώ

«Διαφημιστικά δώρα Κουκουλή», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. (έσω οπισθόφυλλο)