Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «1979. Ανακοίνωση στους συνεργάτες και τους αναγνώστες του Τραμ (αναδημοσίευση της ανακοίνωσης διακοπής κυκλοφορίας από το τχ. 11-12 της 2ης περιόδου) », Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. (οπισθόφυλλο)