Είστε εδώ

«Χάρτης. Αφιέρωμα Οδυσσέας Ελύτης», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 100