Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τα εγκαίνια της γκαλερί Ιανός», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 99