Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο κ. Αντ. Μαλλιάρης κατά την ημέρα των εγκαινίων ανάμεσα σε συνεργάτες και φίλους του», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 99