Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Terry Riley», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 93