Είστε εδώ

Καπατζάς Γιάννης, «Στάσεις. Μουσική. Terry Riley. Ένας σπινθήρας απ' το άπειρο», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 93-95