Είστε εδώ

Τηλε-μάχος, «Στάσεις. Τηλεόραση. Ενημερωτικός Λόγος: απαλά-απαλά σαν... χάδι», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 95-96