Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Στάσεις. Ιστορία. Κωνσταντίνου Α. Βακαλόπουλου Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα (1894-1904). Εκδόσεις Μανώλη Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 376», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 92-93